مبلمان پینار

مبلمان مدل پینار مدلی خاص ودارای سبکی خاص از مبلمان راحتی کلاسیک میباشد

نشینمن فوق العاده***استفاده از اسفنج های 30و35کیلیویی پلی یورتان

درانواع رنگ بندی چوب وپارچه

  • مبلمان پینار