تخفیف جشنواره تابستانی

سرویس مبلمان 7نفره دیانا با رنگ بندی فوق با قیمت استثنایی3/500بفروش میرسد

جهت بازدید به فروشگاه کارا مبل واقع در یافت آباد شرقی-بازار مبل پاسارگاد-طبقه همکف-پ29 ***کارامبل***مراجعه نمایید

  • تخفیف جشنواره تابستانی
  • تخفیف جشنواره تابستانی