مدل لوکاس

مبل لوکاس تخت خوابشو مکانیکی

تلفیق زیبایی وکارآیی

اسکلت داخلی چوب روس صنعتی+چوب ظاهرراش گرجستان+کف اسفنج30کیلویی یورتان

پشتی ها به صورت مکانیکی به عقب رفته که عمق کاناپه بیشتر میگردد جهت استراحت+در انواع رنگ بندی

  • مدل لوکاس