میز تبدیلی

کارا مبل جزو معدود شرکت ها در ساخت میزهای تبدیلی میباشد

میزهای تبدیلی در انواع رنگ ومدل وسایز(4به6 و 6به8)

پایه ها به 2صورت کابینتی و مثلثی اجرا میشود

 

  • میز تبدیلی
  • میز تبدیلی
  • میز تبدیلی