میز وصندلی ماهان

میزوصندلی ماهان متناسب با مبلمان چلسی وپینار میباشد

زیبایی واستحکام

کلاف صندلی ها چوب توسکا

انواع رنگ چوب و پارچه

  • میز وصندلی ماهان
  • میز وصندلی ماهان