جلو مبلی کارینو با عسلی

جلو مبلی کارینو متناسب با انواع مبلمان راحتی کارا مبل (آلبرو-چلسی-چستر-لوکاس-وندیک-ریکوپا)

دارای 2عدد کشو از طرفین و2عدد عسلی

درانواع روکش ورنگ چوب

  • جلو مبلی کارینو با عسلی